1. Загальні положення

1.1. При реєстрації на сайті інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. договору, але не обмежуються ними.

1.2. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку і використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди.

1.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

1.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від покупця інформацію. Не вважається порушенням надання продавцем інформації агентам і третім особам, чинним на підставі договору з продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

1.5. Покупець несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

2. Інформаційні повідомлення

2.1. Реєструючись на сайті інтернет-магазину, покупець дає продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з продавцем, за допомогою електронної пошти.

2.2. У будь-який момент покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки.

 

3. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті інтернет-магазину

3.1. Сайт інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, Тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

3.2. Весь зміст сайту інтернет-магазину охороняється законодавством України.

3.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступці, створювати похідні продукти та ін.